Q5 Kwestionariusz oceny i docenienia
Po etapie dostępu i korzystania z zasobów strony internetowej projektu