ZNAMY LAMBDĘ I JEJ FUNKCJONALNOŚĆ

Strona ta zawiera liczne materiały dla wszystkich, którzy po raz pierwszy podchodzą do LAMBDA. Znajdują się tu przykłady głównych tematów matematycznych, strategie rozwiązywania, sugestie jak pisać, używać i rozwiązywać różnego rodzaju operacje, wyrażenia i problemy w sposób najbardziej efektywny i w pełni wykorzystujący liczne funkcje programu.

Ten zbiór wykładów został opracowany przez prof. Lucianę Formenti przy współpracy prof. José Enrique Fernándeza del Campo i dr Deborah Vezzaro. Na koniec chcielibyśmy podziękować dr Raffaelli Vittori za dokładne tłumaczenia.

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE LAMBDA 2.0

Jest to kompletny Podręcznik Użytkownika programu Lambda 2.0 do pobrania z aplikacji DDMATH, dedykowany nauczycielom i wychowawcom, którzy pomagają dzieciom niewidomym od 10 roku życia do zakończenia nauki w szkole.

KOMPLETNY PRZEWODNIK PO PROGRAMIE LAMBDA 2.0

Kompletny przewodnik po programie Lambda 2.0, interfejsie, kodzie Lambda, w języku polskim